Asset 7 2

Thực trạng

Trong phạm vi gia đình, chúng ta đang tồn tại 2 định kiến giới phổ biến, đó là phụ nữ là người nội trợ, phụ trách các công việc gia đình, còn nam giới là trụ cột tài chính, là người tạo ra nguồn thu nhập trong gia đình. Trong phạm vi công sở, một định kiến phổ biến được đưa ra, đó là phụ nữ là người hỗ trợ tốt hơn và đàn ông là người lãnh đạo giỏi hơn.

Những định kiến này là rào cản để mỗi cá nhân thể hiện đúng khả năng và phát huy tối đa năng lực của bản thân. Những áp lực tâm lý vì định kiến giới khiến cho mỗi người không còn được tự do tìm hiểu và kết nối với bản thân mình, từ đó tước đi cơ hội phát triển cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội.

Bên cạnh đó, định kiến giới còn là tiền đề gây ra các vấn đề xã hội như bạo lực gia đình, quấy rối tình dục, tệ nạn xã hội khi giải toả áp lực không lành mạnh,… Sử dụng giới tính như một yếu tố chọn lọc tiên quyết cũng làm giảm sự tăng trưởng và phát triển của xã hội, do các cá nhân không được lựa chọn dựa trên năng lực của bản thân.

Quan điểm của Nhà Nhiều Cột

Nhà Nhiều Cột muốn thay đổi thực trạng hiện nay. Chúng tôi tin tưởng:

Asset 7 1

Thư viện

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.