Về chúng tôi

#nhà nhiều cột

là một chiến dịch xã hội về bình đẳng giới được khởi xướng và thực hiện bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Tuva Communication, được tài trợ bởi Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc. Bắt nguồn từ câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, Nhà Nhiều Cột mong muốn thay đổi những vai trò được vốn được xác định sẵn của nam giới và nữ giới trong mỗi gia đình và ngoài xã hội thông qua những câu chuyện vượt khỏi khuôn mẫu giới trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, qua đó mang lại những góc nhìn mới mẻ và đa dạng dựa trên tinh thần không chỉ trích và tôn trọng trải nghiệm cá nhân.

Asset 7 1

Tầm nhìn

Nhà Nhiều Cột hướng tới một xã hội công bằng, cởi mở hơn trong việc thảo luận và giải quyết các vấn đề giới. Chúng tôi tập trung vào hai đối tượng chính với các mục tiêu cụ thể:

Asset 8

Nhiệm vụ

Nhà Nhiều Cột tập trung cung cấp thông tin và mở ra các cuộc thảo luận cởi mở trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội ngày nay, đặc biệt là những định kiến hạn chế cơ hội phát triển của mỗi cá nhân. Các hoạt động trọng tâm của chúng tôi gồm có: