Đơn vị thực hiện

Asset

Về TUVA Communication

🔸 TUVA Communication là một sáng kiến truyền thông, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công cụ lắng nghe xã hội (social listening) vào các chiến dịch xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là lan tỏa các thông điệp ý nghĩa của các chiến dịch, dự án vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

🔸 Từ năm 2017 đến nay, TUVA đã đồng hành cùng nhiều chiến dịch xã hội với đa dạng các lĩnh vực như: bình đẳng giới, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, môi trường, v.v. và hợp tác với nhiều nhóm hoạt động xã hội cũng như các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

🔸 Một số chiến dịch TUVA đã đồng hành cùng bao gồm “Tỉnh táo đọc quảng cáo”, “8 tiếng trọn vẹn”, “Sơn một móng tay” v.v.

🙋 Mời bạn tham khảo thêm thông tin về TUVA tại: https://tuva.work   https://www.facebook.com/tuva.communication

Asset

Về Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

🔸 CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ năng động và sáng tạo đã cùng các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện hơn 300 dự án từ năm 1989 đến nay.

🔸 Một trong những ưu tiên trọng tâm của CARE là nâng cao vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong nền kinh tế, thúc đẩy việc làm tử tế và khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động thông qua xóa bỏ các rào cản về khuôn mẫu xã hội, kinh tế, và thể chế.

🔸 Chúng tôi tin vào sức lan tỏa của các chiến dịch truyền thông xã hội trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, truyền tải các thông điệp và kêu gọi hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn.

🔸 Một số chiến dịch CARE đã khởi xướng và đồng hành bao gồm chiến dịch “8 Tiếng Trọn Vẹn”, #ThisIsNotWorking, “We Care We Run”, v.v.

🙋 Mời bạn tham khảo thêm thông tin về CARE tại: www.care.org.vn hoặc facebook: CARE International in Vietnam (https://www.facebook.com/CAREinVietnam)

Đối tác tài trợ

Asset

Về sáng kiến “Investing in Women”

🔸 Investing in Women là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ ở khu vực Đông Nam Á.

🔸 Investing in Women sử dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để tăng cường sự tham gia của phụ nữ dưới vai trò người lao động và người chủ doanh nghiệp thông qua 3 trọng tâm:
1⃣ Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc (Workplace Gender Equality)
2⃣ Đầu tư tạo tác động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ giới lãnh đạo (Impact Investment for Women’s SMEs)
3⃣ Thay đổi khuôn mẫu giới (Influencing Gender Norms)

🔸 Investing in Women hợp tác với các tổ chức đối tác tại Indonesia, Philippines và Việt Nam để thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội nhằm tìm cách thay đổi các khuôn mẫu giới. Thông qua các chiến dịch này, Investing in Women và các đối tác nỗ lực tạo ra các cuộc thảo luận hướng tới bình đẳng hơn trong vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các vị trí lãnh đạo và trong xã hội.

🙋 Mời bạn tham khảo thêm thông tin về Investing in Women tại: https://investinginwomen.asia