10 sự kiện nhạy cảm giới nổi bật năm 2020 (Phần 2)

Năm 2020 thật sự là một năm nhiều biến động với vô số những sự kiện giới khiến chúng ta trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khó quên. Chính vì thế, một cái điểm lại càng trở nên quan trọng, để biết chúng ta đã trải qua những gì, đang ở đâu và phải tiếp tục những điều gì sau đây. Trên phương diện là một dự án thúc đẩy bình đẳng giới, Nhà Nhiều Cột cũng hưởng ứng xu hướng này với một list 10 sự kiện có chứa yếu tố nhạy cảm giới để chúng ta cùng nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong năm qua.

Continue Reading10 sự kiện nhạy cảm giới nổi bật năm 2020 (Phần 2)